0850 252 04 04 TEKLİF AL

Eğitim Sigortası

Hayatın beklenmedik gelişmelerine karşı çocuğun eğitimine devam edebilmesi için Demir Eğitim Sigortası.

Çocuğun tüm eğitim masraflarını bir poliçede güvence altına alınabilirsin.

Primini sigortanın ilk yılı içerisinde ödeyebilir; kalan poliçe süresi boyunca herhangi bir ödeme yapmana gerek yok

Tüm hayat sigortalarında olduğu gibi ödenen primi belirtilen oranda gelir vergisi matrahından düşebilirsin.

Eğitim Sigortası Nedir?

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerinin herhangi bir nedenle yarıda kalmaması için Eğitim Sigortası’nı geliştirdik. Eğitim sigortası, esasen çocuklarını eğitimleri sırasında oluşabilecek maddi risklerden koruyan bir çeşit hayat sigortasıdır. Senin yokluğunda devreye girer ve eğitim giderlerini senin yerine karşılamaya devam eder.

Ben yararlanabilir miyim?

18-60 yaş arasındaysan, evet sen de yararlanabilirsin. Dilersen kendi çocuklarının, dilersen bir yakınının çocuğu ya da çocuklarının eğitimini sigorta kapsamına aldırabilirsin.

Diğer Ürünlerimiz

İki Can Hamilelik Sigortası

Hamileliğinin 9. ayında bile alabilirsin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 Fark ücreti ödemeden, sağlık hizmetlerinden yararlanın.

Özel Sağlık Sigortası

Yıl boyunca sağlığın güvence altında.