0850 252 04 04 TEKLİF AL EN

Sigorta Nedir? Sigorta Çeşitleri ve Önemi

Sigorta yaptırmak isteyenler için, sigortanın ne işe yaradığı, türleri ve yaptırmanın önemi yanı sıra bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere yer veriliyor.

SAĞLIK

26.07.2021

Sigorta Nedir? Sigorta Çeşitleri ve Önemi

Tüm yaşamımız boyunca belirli riskler ile karşılaşma ihtimalimiz daima bulunmaktadır. Öngörülemeyen risklere karşı tedbirler almak, riskin doğuracağı sonuçları minimize etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Bu tedbirler günümüzde sigorta hizmet alarak gerçekleştirilebiliyor. O halde Sigorta nedir?

Sigorta, bu gibi öngörülemeyen risklerin hayatımız, sağlığımız, malımız ve sevdiklerimizin yaşamları üzerine yaratabileceği kötü sonuçların getireceği maddi yükümlülüğü prim karşılığında sigorta kuruluşuna yükleyen bir güvence sözleşmesidir.

İleride değineceğimiz üzere, sigorta’nın pek çok çeşidi olmakla birlikte her bir sigorta türü bir yazılı anlaşma ile resmiyete dökülür ve buna poliçe denir.

Poliçe Ne Demek?

Sigorta poliçesi, sigorta edilen ve ettiren arasında yapılan sözleşmenin koşulları, istisnaları ve tarafların sözleşmeye dair yerine getirmesi gereken sorumlulukların tamamını içeren yazılı bir belgedir.

Kendini sigorta ettiren “muhatap,” sözleşmeyi düzenleyen “keşideci” ve sözleşme sorumluluklarının ana muhatabı olan, kısacası sözleşmeden doğan faydayı da zararı da üstlenen “lehdar” bu poliçenin taraflarıdır.

Sigorta sektörü bu ifadeler herkes tarafından bilinmedik ifadeler içermektedir. Sigorta ile ilgili kaynak bilgileri araştırırken karşılabileceğiniz, anlamını bilmediğiniz kelimeler için Sigorta Terimleri Sözlüğü’nü incelemeniz okuduğunuzu tam olarak anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sigortalanmak ücretli bir hizmet olduğundan, bu hizmetten faydalanabilmek için hizmet sağlayıcıya prim ödemesi yapılması gerekir.

Prim Ücreti Nedir?

Taraflar arasındaki anlaşmayı yazılı olarak teminat altına alınan poliçe’nin ne olduğunu öğrendiysek, bu poliçe’nin oluşturulabilmesi için tarafların anlaşması gereken nokta hizmetin fiyatlamasına değinebiliriz.

Prim ücreti, sigortasını yaptırdığınız alan ile ilgili sigorta şirketinin poliçede yazılı olan haklarınızdan yararlanmanızı sağlayabilmek için sunduğu hizmete yönelik talep ettiği ödeme tutarıdır.

Alacağınız sigorta hizmetinin bedeli, sigortalanacağınız firma, yaşınız, sigorta türü ve ekstra güvenceler gibi kıstaslara göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle sigorta hizmeti almadan önce pazar araştırması yapıp, hangi şirket hangi güvenceler dahilinde ne kadar fiyat istiyor diye bir değerlemede bulunup, ardından tercihinizi yapmayı seçebilirsiniz.

Diğer yandan prim bedelini ödeyip, imzalanmış poliçenizi teslim alsanız bile kimi durumlarda taraflar arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Uyuşmazlıklar durumunda ise tıpkı tüketici hakları gibi, sigorta içinde bir komisyon bulunmaktadır. Sigorta primi ne kadar sorunuzu da yanıtladığımıza göre, olası uyuşmazlıklarda nasıl bir yol izleyebileceğinizi ele alalım.

Uyuşmazlık Durumunda Muhatabınız: Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek taraflar arasında meydana gelebilecek olan anlaşmazlıklara karşı bu alanda ehil olan hakem heyetince adil ve hızlı bir şekilde sorunu çözen kurumdur.

Haklarınızın komisyonca korunabilmesi için anlaşma yaptığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine kayıtlı olması gerekmektedir, aksi durumda sigorta tahkim heyeti durumunuzu ele alamayacaktır. Bunun tek istisnası ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan doğan anlaşmazlıklar olup, bu da sigortacılık kanunu ile belirlenmiştir.

Can, finansal, mal, kredi, sorumluluk, tarım ve hukuksal koruma ile ilgili tüm sigortalar genel şartlara tabi olup, sigorta hakem heyetleri müdahil olduğu uyuşmazlıklarda Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenen sigorta genel şartları kapsamında adil ve hızlı çözümler üretmeye çalışırlar.

Sigorta Yaptırmak Neden Önemli?

Sağlığımızı ve malımızın kıymetini çok geç olmadan anlamamak için sigorta hizmetlerinden faydalanmak aslında bir zarurettir. Eskilerin “cana geleceğine, mala gelsin” diye doğru bir sözü bulunmaktadır. Tabi artık bu söz örneğin kaza yapan ve aracı için kasko dediğimiz sigorta türünü yaptırmamış olan birinin tesellisinden öteye gitmiyor zira malınızı sigortalatdıysanız artık hasar alması veya herhangi bir şekilde zarar görmesi endişeleneceğiniz bir durum olmaktan çıkıyor.

Bugün ihmal ederek ucuz prim ücretleri ödemekten kaçan kişiler, beklenmedik bir hasar veya sağlık sorunu durumu ile karşılaştığında yıllık olarak ödeyeceği uygun prim bedelinden çok daha yüksek ödemelerle karşı karşıya kalabiliyor.

Yine bir başka özlü sözümüz olan, “iş işten geçmeden” aslında tam da beklenmedik maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilecek, sigorta kapsamına alabilecekken yaptırmamayı tercih ettiğimiz anlarda ki pişmanlığımızı ortaya koyabilir.

Sigorta çeşitleri çok fazla olmakla birlikte, zorunlu sigorta ve isteğe bağlı sigorta olmak üzere 2 ana türde ele alınıyor.

Zorunlu Sigorta Nedir, Zorunlu Sigorta Türleri Nelerdir?

Zorunlu sigorta, bağlı olduğunuz ülke otoritelerince, ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına mecburi kıldığı sigortalar bütününün genel adıdır.

Felaketlerden ders alıp, zorunlu kılınan sigortalardan bir tanesi de deprem sigortası olarak bilinen Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK)’dır. Böylelikle herhangi bir doğal afet sebebi ile oluşabilecek olan hasar için poliçede belirtilen güvence bedeli kadarı sigortalıya ödenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olmaları koşulu ile yaptırması gereken 12 zorunlu sigorta bulunmaktadır. Türkiye’de yaptırılması mecbur olan zorunlu sigortalar şunlardır:

 • Trafik Sigortası
 • Maden Çalışanları için Ferdi Kaza Sigortası
 • Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası
 • Deprem Sigortası (DASK)
 • Paket Tur Sigortası
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Ferdi Kaza Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya Yönelik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Deniz Araçları Mali Sorumluluk Sigortası
 • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Yaptırılması zorunlu olan bu sigorta türlerinin bireysel ve ve/veya kurumsal olarak yaptırılması gerekmektedir. Pek çok zorunlu sigorta türünün bireysel olarak yaptırılması gerekmemektedir. Diğer yandan bu listede yer almayan ancak 18 yaşını aşan her birey Genel Sağlık Sigortası(GSS) kapsamına alınmaktadır. 18 yaşını aşan ve çalışmayan her birey gelir testine tabi tutularak, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için GSS primi ödemek zorundadır.

  İsteğe Bağlı Yaptırılabilen Sigorta Çeşitleri

  İsteğe bağlı sigorta türleri, ülke otoritelerince zorunlu kılınmayan, emeklilik, seyahat, konut ve hayat sigortaları gibi geleceğiniz yanı sıra can ve mala karşı gelecek risklerin yaratacağı maddi hasarı azaltmayı sağlar. En çok ilgi gören isteğe bağlı sigorta türleri şunlardır:

  • Bireysel Emeklilik Sigortası
  • EK-5 Tarım Sigortası / SSK
  • Ev Hanımları için Bağkur
  • 4/C Emekli Sandığı Ödemesi
  • 4/B Bağkur
  • Konut Sigortası
  • Hayat Sigortası
  • Seyahat Sigortası
  • Eşya Sigortası
  • Doğum Sigortası
  • Araç Kasko Sigortası
  • Özel Sağlık Sigortası
  • Eğitim Sigortası
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

  İsteğe bağlı olarak yaptırılabilen, yukarıda sıralanan sigorta türleri de kendi içinde özel ve normal sigortalar olarak sınıflandırılmaktadır.

  SİGORTA HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALIN

  Hizmetler ile ilgili edinilen bu bilgiler ışığında, ihtiyaç duyduğunuz ve hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz sigorta ürünleri listesine ulaşarak, müşteri danışmanlarının sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Demir Sağlık ürünlerinin tanıtım ve satışını yapan ve konum olarak size en yakın olan sigorta acenteleri ile de yüz yüze görüşme yaparak, kararınızı vermeyi de tercih edebilirsiniz.