0850 252 04 04 TEKLİF AL

TTB Nedir?

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin muayene için 25 puan, safra kesesi ameliyatı için 500 puan belirlenmiştir.

Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayımlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir. Hekimlik hizmetlerine ait asgari ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Ambulansa İhtiyacım Olduğunda Ne Yapmalıyım?

Acil bir durumda ambulans hizmeti almak için DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ Ambulans Hattı 0 850 251 04 04'ü arayarak 1'i tuşlaman gerekmektedir.

Problemini ve yardım talebini aktarman yeterlidir.

Başka bir hastaneye transfer talebinde ise bizzat kendin ya da adına ilgili kişi; isim, adres ve bulunduğun hastanenin telefon numarasını, tedavi eden doktorun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

0850’li Hatlarda Şifre Neden Gerekli?

Sağlık provizyon anlaşmalı kurum hattı için sadece kurum kodu ve şifre ile provizyon işlemlerin gerçekleştirilir.

Hastaneden Çıkarken Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı bir sağlık kurumunda işlem yaptırıyorsan provizyon işlemlerinin mutlaka sonuçlanmasını beklemen senin için daha avantajlı olacaktır. Anlaşmasız bir sağlık kurumu kullanımında ise yaptırm olduğun sağlık işlemlerine ait her türlü tetkik sonucunu, tazminat talep formunu ve fatura aslını kurum yetkilisinden istemeyi unutmamalısın.

Faturalarım Ne Zaman Ödenir?

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığın tedavi giderlerine ait faturalarını Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentene iletmen halinde fatura bedelinin sağlık sigortası özel ve genel şartları ile teminat limitlerin dahilinde sana geri ödenecek tutar en geç 10 gün içinde hesabına yatırılacaktır. Fatura bedellerinin hesabına yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurun sırasında banka hesap numaranı bildirmeyi unutmamalısın.

Sağlık gideri ödemelerin aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsin (0850 252 04 04). 

• Banka hesap numaranın bildirilmemiş veya değişmiş olması, 

• Sağlık gideri evrakının eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.), 

• Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması, 

• Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması, 

• Poliçe sürenin bitmiş olması, 

• Teminat limitinin dolmuş olması, 

• Sağlık giderlerinin sağlık poliçesi özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması, 

• Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması.).

SGK Kullanımı Halinde Özel Sağlık Sigortası (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)

Poliçende ilgili teminatın limitleri dahilinde SGK fark ücretlerin karşılanmaktadır. Tedavi göreceğin anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa, ödeyeceğin fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarını azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyat ile poliçeni yenileme olanağına sahip oluyorsun.