0850 252 04 04 TEKLİF AL EN

TTB Nedir?

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin muayene için 25 puan, safra kesesi ameliyatı için 500 puan belirlenmiştir.

Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayımlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir. Hekimlik hizmetlerine ait asgari ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Koronavirüs Hakkında Bilgilendirme

KORONAVİRÜS (2019-n CoV)

Dünya gündeminde ilk olarak Çin’de ortaya çıkması ve birçok başka ülkede görülmesiyle yer alan yeni koronavirüsle (COVID-19) ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. Vakaların teşhis edilmesi yöntemleri ile, salgın tüm dünyada yaygınlığını artırarak pandemi (kıtalararası salgın) halini almıştır.

10.03.2020 itibariyle Türkiye’de bir vakanın teşhisi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın kurduğu sağlık komisyonunun üyeleri ülkemizde önümüzdeki günlerde koronavirüs vakalarının çıkabileceğini bildirmiş olup, bu bilgilendirme rehberi virüse karşı önlemlerin alınması amaçlı, sigortalı ve sigorta ettirenleri bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

Koronavirüs (COVID-19) Nedir?

Yeni Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu enfeksiyonu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine yayılmıştır.

Koronavirüs Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması veya direk teması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Koronavirüs Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konur?

2019 Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılmaktadır.

Koronavirüs enfeksiyonunu önlemek ve tedavi etmek için virüse etkili ilaç mevcut mudur?

Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

Koronavirüs kuluçka süresi ne kadardır?

Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

Koronavirüs Nasıl Yayılır?

Koronavirüsünün tam olarak insandan insana bulaşma yolunun moleküler mekanizması şu anda çözülmüş olmasa da, genel olarak solunum yolları hastalıklarının bulaşma prensibi benzerdir. Solunum yolları hastalıkları, damlacık saçılması ile yayılır. Bu yayılma türünde, hasta bir insan öksürdüğünde ya da hapşırdığında etrafında bulunan kişiler, bu mikroba maruz kalmış olur. Bir başka bulaşma yolu ise, damlacık ile kirlenen bir nesneyi kullanma sonucunda oluşur. 

Koronavirüsün neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir

Koronavirüs kimleri daha fazla etkiler?

Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

Koronavirüs hastalığı ani ölümlere neden olur mu?

Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermektedir. İlk birkaç gün daha hafif şikayetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülmekte sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler eklenmektedir. Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvuracak kadar ağırlaşmaktadır. Dolayısı ile sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar; 

-El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. 

-Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

Koronavirüsü özel sağlık sigortam Kapsar mı?

Poliçe özel şartlarında ‘Sağlık Bakanlığı tarafından resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın herhangi bir yerinde faz 5 ve üzeri olarak ilan edilen salgın hastalıklara ait her türlü sağlık giderleri’ teminat kapsamı dışında ifadesi yer almaktadır.

 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Bilim kurul çalışmasına göre olası vaka teşhis edilmesi durumunda VAKA TAKİP ALGORTİMASI yönetimine uyulması zorunlu olup temaslı vakaların takip ve tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Özel hastanelerde olası vaka tanımlandığı anda ilgili hastane sağlık personeli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bilgilendirme yapmak zorundadır. Bu süreçten sonrası bakanlığın belirlediği Referans Laboratuvar ve Hastanelerde takip tedavi devam etmektedir.

Özel sağlık sigortanız kesin tanı konulana kadar poliçe özel şartları, teminatlar ve limitleri doğrultusunda özel hastane masraflarını Demir Sağlık provizyon merkezinin değerlendirmesi sonucu teminat kapsamına almaktadır. Bulaşıcı hastalıklar merkezine uluslararası ICD Kod U07.3 tanısı girilmesi ile poliçede salgın hastalıkların teminat dışı kalması sebebi ile sonrasında oluşan tüm masrafları tedavinin zaten Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılması zorunlu olduğu için özel sağlık sigortası kapsamına girmemekte, tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

Ambulansa İhtiyacım Olduğunda Ne Yapmalıyım?

Acil bir durumda ambulans hizmeti almak için DEMİR HAYAT SİGORTA AŞ Ambulans Hattı 0 850 252 04 04'ü arayarak 1'i tuşlaman gerekmektedir.

Problemini ve yardım talebini aktarman yeterlidir.

Başka bir hastaneye transfer talebinde ise bizzat kendin ya da adına ilgili kişi; isim, adres ve bulunduğun hastanenin telefon numarasını, tedavi eden doktorun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

0850’li Hatlarda Şifre Neden Gerekli?

Sağlık provizyon anlaşmalı kurum hattı için sadece kurum kodu ve şifre ile provizyon işlemlerin gerçekleştirilir.

Hastaneden Çıkarken Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı bir sağlık kurumunda işlem yaptırıyorsan provizyon işlemlerinin mutlaka sonuçlanmasını beklemen senin için daha avantajlı olacaktır. Anlaşmasız bir sağlık kurumu kullanımında ise yaptırm olduğun sağlık işlemlerine ait her türlü tetkik sonucunu, tazminat talep formunu ve fatura aslını kurum yetkilisinden istemeyi unutmamalısın.

Faturalarım Ne Zaman Ödenir?

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığın tedavi giderlerine ait faturalarını Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentene iletmen halinde fatura bedelinin sağlık sigortası özel ve genel şartları ile teminat limitlerin dahilinde sana geri ödenecek tutar en geç 10 gün içinde hesabına yatırılacaktır. Fatura bedellerinin hesabına yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurun sırasında banka hesap numaranı bildirmeyi unutmamalısın.

Sağlık gideri ödemelerin aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsin (0850 252 04 04). 

• Banka hesap numaranın bildirilmemiş veya değişmiş olması, 

• Sağlık gideri evrakının eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.), 

• Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması, 

• Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması, 

• Poliçe sürenin bitmiş olması, 

• Teminat limitinin dolmuş olması, 

• Sağlık giderlerinin sağlık poliçesi özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması, 

• Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması.).

SGK Kullanımı Halinde Özel Sağlık Sigortası (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)

Poliçende ilgili teminatın limitleri dahilinde SGK fark ücretlerin karşılanmaktadır. Tedavi göreceğin anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa, ödeyeceğin fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarını azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyat ile poliçeni yenileme olanağına sahip oluyorsun.