0850 252 04 04 TEKLİF AL

Birikimli Hayat Sigortası

Birikimli Hayat Poliçemin vadesinin dolması halinde kâr paylı birikmlerimi topluca almam dışında tarafıma sunulacak başka seçenekler olabilecek mi?

Sigorta sürenin sonunda şirketimiz şahsına 3 seçenek sunabilecektir. Bu seçenekler ve detaylarını aşağıda belirtmiş bulunuyoruz. Ancak sigorta süreni uzatabilirsin de. Bu alternatifi seçersen menfattarlarını vefat, kendini maluliyet riskine karşı garanti altına almaya ve ödemeye devam ettiğin primler nedeni ile vergi indirim hakkından yararlanmaya uzun süre devam etmiş olacaksın. Uzun süreli bir akit olan Birikimli Hayat Sigortası’nın süresini uzatarak birikmiş kapitalinin daha yüksek değerlere ulaşmasını ve ileri yaşlarında daha tatmin edici bir gelir elde etmeni sağlamış olacaksın. Süre sonu gelir (irat) seçeneklerin aşağıdaki gibi olacaktır.

  • Toplu para almaksızın ömür boyu maaş alternatifi birikmiş kapitalini ömür boyu maaş şeklinde kullanmak istersen, yaşamın boyunca sürekli bir gelirin olacaktır. Ancak vefatın halinde sigortan sona erecek, varislerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  • Toplu paranın yarısını alıp, kalan yarısı ile ömür boyu maaş alabilirsin.
  • Toplu para almaksızın kendinin belirleyeceği bir süre boyunca garantili maaş alabilirsin. Belirlediğin süre içinde vefat riskinin gerçekleşmesi halinde ise kalan süreye karşılık gelen toplu paran menfaattar/menfattarlarına ödenecektir. Birikmiş kapitalini alarak poliçeni sona erdirebilirsin. Bu alternatifi seçersen sana sağlayacağımız güvenceler olmadan hayatına devam edeceğini hatırlatmak isteriz.

Vergi avantajından nasıl yararlanırım? Ödediğim Hayat Sigortası primlerim vergiden nasıl muaf olur?

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef isen 193 sayılı G.V.K.’nin 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğin primi vergi matrahından indirebilirsin. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerini ait oldukları vadelerde ödemen gerekir. Primini ödediğini gösteren belgeyi çalıştığın iş yerinin ilgili bölümüne vermen halinde ödemiş olduğun prim limitler dahilinde vergi matrahından indirilecektir.

Birikimli Hayat Sigortası poliçemin kâr paylı birikim tutarını olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir?

Birikim teminatının verimliliğini aşağıdaki faktörler belirler.

  • Sigorta primlerinin zamanında ödenmesi
  • Sigorta priminin her artış döneminde enflasyon oranını takip eden miktarda veya üzerinde ödenmesi
  • Sigorta primlerinin mümkün olduğu kadar yüksek seçilmesi
  • Ödeme şeklinin yıllık olması ve risk teminatlarının minimum oranlarda seçilmesi.

Birikimli Hayat Sigortası poliçelerinin prim ödeme seçenekleri nelerdir?

Esas olarak sigorta primleri senelik olarak peşin ödenir. Uygulamada ise primler senelik prim tutarının rakamına bağlı olarak 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksitler halinde ödenebilir.

Hayat Sigortasında yürürlüğe giriş hangi kurallarla belirlenmiştir?

Poliçe, sigortalı veya sigorta ettirenin sözleşmeyi imzalayıp ilk primi ödemesiyle yürürlüğe girer. Hayat sigortası başvuru formunun 30 gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde ise sigorta sözleşmesi yapılmış sayılmaktadır.

Birikimli Hayat poliçemdeki risk teminatlarını belirleyen katsayıları azaltabilir ya da arttırabilir miyim?

Evet, ancak tercih edeceğin katsayının değerine bağlı olarak ikinci bir risk analizine tabi olman gerekebilir.