0850 252 04 04 TEKLİF AL EN

Smart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kimler SGK’lıdır?

SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta, emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Yaş sınırı var mı? Bebeğimi poliçeye dahil edebilir miyim?

SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir. Yeni doğan bebeğin doğumdan 14 gün sonra tek başına sigorta poliçesi düzenlenebilir.

Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?

Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır

Mevcut Hastalıklarımla ilgili tedavi masrafları ödenir mi?

Bu ürünümüzde beyan edilmiş dahi olsa, Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları ödenmemektedir.

Poliçede ilaç ödeniyor mu? Sürekli kullanılan ilaçlar için uygulama nasıl?

Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.

Bu poliçe Yurt dışındaki tedavi gideri için kullanılıyor mu?

Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.

Yenileme Güvencesi var mı?

Kesintisiz bir şekilde Demir Sigortalıysan, 3 yıl boyunca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile sigortaya devam etmen, 50 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olması ve son üç yıl H/P oranı ortalaman %80’in altında olması şartıyla yapılacak risk analizi değerlendirmesi sonucunda belirlenecek şartlar dahilinde verilir.

Sağlık giderlerimi kendim ödersem, faturayı size göndermem halinde ödüyor musunuz?

Hayır, geri ödeme işlemi bu poliçede yapılmamaktadır