0850 252 04 04 TEKLİF AL EN

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

1. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Poliçe Süresi Ne Kadardır?

Poliçeniz 1 yıl süre ile geçerlidir.

2. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Nerede Geçerlidir?

Coğrafi sınıf olarak incelendiğinde tehlikeli hastalıklar sigortası dünya çapında geçerliliğe sahiptir. Sigortaya konu olan hastalığın teşhisi Türkiye dışında bir ülkede konulmuş olsa bile hasta teminat almaya hak kazanacaktır. Bunun için herhangi bir sınır yoktur.

3. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası için Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

  • Poliçeden itibaren 3 ay içinde çıkan hastalıklar
  • Doktor kontrolü haricinde kullanılan ilaç ya da uyuşturucu madde kaynaklı hastalıklar
  • Koroner by-pass ameliyatında doğuştan gelen hastalıklar
  • HIV virüsü enfeksiyonu, AIDS ve bununla ilgili komplikasyonlar
  • Anjiyoplasti ya da intra arterial tedavi yöntemleri
  • Sigortalının kendine kasti olarak zarar vermesi

4. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Kapsamında Sigortalı Vefat Ederse Ne Olur?

5. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası için Tazminat Nasıl Ödenir?

Poliçede yazılı olan en tehlikeli hastalıklar kapsamında tazminat ödemesi için başvuru formu ve sağlık beyanındaki bilgiler sigortalı tarafından eksik bırakılmadan doldurulmuş olmalıdır. Sigortalı kişi sigortaya konu olan durum gerçekleştiğinde bunu 60 gün içinde tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık raporu ile sigortacıya yazılı olarak bildirir. 60 günün sonunda sigortacı ilgili kişiye sonucu bildirir ve tazminat hakkı doğar.