0850 252 04 04 TEKLİF AL

Demir Özel Sağlık Sigortası

Başka bir sigorta şirketindeki poliçemi Demir Sağlık ve Hayat’a nasıl taşıyabilirim?

Başka bir sigorta şirketindeki poliçenin bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde Demir Sağlık ve Hayat Sigorta’ya başvurman durumunda, yapılacak olan değerlendirme sonucuna göre geçiş işlemin gerçekleşir. Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış hakları gösteren belgelerin temin edilmesi gerekir.

Ayakta tedavi teminatı için bekleme süresi var mıdır?

Bekleme süresi, poliçe özel şartlarında 4. maddede belirtilen hastalıklar için mevcuttur. Bu hastalıkları kapsayacak şekilde acil olsun ya da olmasın, ilk sigorta başlangıç tarihinden itibaren Hastane Tedavi, Küçük Müdahale, Rehabilitasyon ve Evde Bakım, Ameliyat Tazminat teminatı, Suni Uzuv Teminatı ve Fizik Tedavi Teminatları için vardır. Bekleme süresi 12 aydır.

Tek başına doğum teminatı alabilir miyim?

Hayır, Doğum Teminatı sadece sağlık planları ile birlikte alınabilir.

Anlaşmasız muayenehanede işlem yapılması durumunda geri ödeme nasıl olur?

Anlaşmasız kurumda sadece yatarak tedavi kapsamında sonradan ödeme/geri ödeme süreçlerine göre işlem yapılır.

Kamu hastanelerinde gerçekleşen sağlık giderlerine ait masraflar kapsam dahilinde mi?

Evet, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerinde gerçekleşen sağlık giderleri, sigortanın anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olan limit, sigortalı katılım payı ve muafiyet oranıyla değerlendirilir.

Hamilelik ve doğum teminatı için yaş sınırı nedir?

Hamilelik ve Doğum Teminatı’nı 18-45 yaş arası tüm kadınlar alabilir.

Hamilelik ve Doğum Teminatı’nda bekleme süresi var mı?

Evet, var. Poliçenin başlangıcından en az 10 ay sonra hamile kalma koşulu ile bu teminat devreye girer. Yani son adet tarihinin (SAT) 10 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekir. Bu sürenin başlangıcı olarak bebek ultrasonografisi bulguları ve SAT dikkate alınır.

Beklemeden hamileliğinin 9. Ayında bile satın alabileceğin İki Can poliçemiz hakkında detaylı bilgi için tıkla.

Yeni Doğan bebeğe ait masraflar için limit var mı?

Hamilelik ve Doğum Teminatı “limitli” olan poliçelerde, bebeğe ait giderler, annenin kalan Hamilelik ve Doğum Teminat limitleri dahilinde karşılanır.

Hamilelik ve Doğum Teminatı “limitsiz” olan poliçelerde ise yeni doğan bebeğe ait masraflar için 1.000 TL limit değerlendirilir.

Hangi asistans hizmetleri dahildir?

Asistans hizmetleri seçtiğin plana ve yaşına göre değişkenlik gösterir. Yararlabileceğin hizmetleri görmek için tıkla ( PDF eklenecek)