0850 252 04 04 TEKLİF AL EN

Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortasi

Kimler SGK’lıdır?

SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta,emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Bebekler hangi tarih itibari ile poliçeye dahil edilebilir?

Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.

Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?

Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır

Mevcut hastalıklarımla ilgili tedavi masrafları ödenir mi?

Bu ürünümüzde beyan edilmiş dahi olsa, Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları ödenmemektedir.

Poliçede ilaç ödeniyor mu? Sürekli kullanılan ilaçlar için uygulama nasıl?

Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.

Tüm aileme yaptırsam indirimden faydalanabilir miyim?

Evet; Ailedeki kişi adetine göre 2 kişi aileler için %2.5; 3 kişi ve üstü aileler için %5 indirim uygulanacaktır.

Bu poliçe yurt dışındaki tedavi gideri için kullanılıyor mu?

Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.

Zeyil ile sigortalı eklenmesi yapılabilir mi?

Hayır; Poliçe yürürlükte iken evlilik veya doğum nedeni ile sigortalı eklenmesi yapılmaz. Bu kişiler ya poliçe yenileme döneminde poliçeye dahil edilebilir, ya da yeni poliçe tanzim edilir

Hastanede provizyon işleyişi nasıl gerçekleşir?

Kişinin sigorta şirketi ile anlaşmalı özel bir hastaneye gitmesi ve TC kimlik numarasını bankodaki görevliler ile paylaşması provizyon sürecinin başlaması için yeterlidir. Ayakta tedavi için hastanedeki görevliler internet aracılığı ile otomatik olarak sigorta şirketinden provizyon alabilir. Fakat planlı yatışlarda, en az 3 gün önce sigorta şirketinden provizyon alınması gerekmektedir.